باور نکردی

سلام .... به اتاقک عاشقانة من خوش اومدین

شب و روز پیش منی .... تو هنوز پیش منی ... تو هنوز تو سفره دل درویش منی

بر من گذشتی     سر برنکردی
از عشق گفتم      باور نکردی
دل را فکندم         ارزان به پایت
سودای مهرش     در سر نکردی
گفتم گلم را          می بویی از لطف
حتی به قهرش      پرپر نکردی
دیدی سبویی        پر نوش دارم
با تشنگی ها         لب تر نکردی
هنگام مستی        شورآفرین بود
لطفی که با ما       دیگر نکردی
آتش گرفتم           چون شاخ نارنج
گفتم: نظر کن       سر بر نکردی
.................................................

دوستان نوری از دلتون رو به عنوان نظر تو اتاقک کوچک من جا بزارید ...
  
نویسنده : سحر ; ساعت ۸:٢٦ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٤ آذر ،۱۳۸٥
تگ ها :

آغازی نو

سلام دوستان ... من برگشتم .... با نبودنم حسی سرد از تنهایی به تک تک سلولای بدنم احاطه کرده بود .... حالا که برگشتم گرمایی از شوق زیستن زیر پوستم ریشه دوانده ... برگشتم با شوری تازه و آغازی نو

یکبار دیگر عشق یکبار دیگر تو
شور مجدد تو شوق مکرر تو
ای ذات معنا ها ... پنهان پیدا ها
جان مجسم تو ... روح مصور تو
جز تو نفهمیدیم ... دیدیم و سنجیدیم
هم قهر را از تو هم مهر را در تو
ای جان هر واژه در جمله دریا
ساحل تو ... توفان تو ... کشتی تو ... لنگر تو
تو برکت باغ و بیداری جنگل
صبح گشایش را شبنم تو ... شبدر تو
................................................................
ای زیباترین شعر هستی دستم را بگیر تا باشم آنچه تو میخواهی ...


  
نویسنده : سحر ; ساعت ٩:٥۱ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٩ آذر ،۱۳۸٥
تگ ها :