بخوان ما را

سخن خدا


بخوان ما را

منم پروردگارت

خالقت از ذره ای ناچیز

صدایم کن مرا

آموزگار قادر خود را

قلم را .. علم را .. من هدیه ات کردم

بخوان ما را

منم معشوق زیبایت

منم نزدیک تر از تو به تو

اینک صدایم کن

رها کن غیر ما .. سوی ما باز آ

منم پروردگار پاک بی همتا

منم زیبا .. که زیبا بنده ام را دوست می دارم

تو بگشا گوش دل

پروردگارت با تو می گوید

تو را در بیکران دنیای تنهایان ... رهایت من نخواهم کرد

بساط روزی خود را به من بسپار

رها کن غصه یک لقمه نان و آب فردا را

تو راه بندگی طی کن

عزیزا .. من خدایی خوب می دانم

تو دعوت کن مرا بر خود ..خدایی میهمانم کن

که من چشمان اشک آلودت را دوست می دارم

طلب کن خالق خود را ... بجو ما را ... تو خواهی یافت

که عاشق می شوی بر ما ... و عاشق می شوم بر تو

که وصل عاشق و معشوق هم ... آهسته می گویم خدایی عالمی دارد

قسم بر عاشقان پاک با ایمان ...قسم بر اسب های خسته در میدان

تو را در بهترین اوقات آوردم

قسم بر عصر روشن ... تکیه کن بر من

قسم بر روز.. هنگامی که عالم را بگیرد نور

قسم بر اختران روشن اما دور

رهایت من نخواهم کرد

بخوان ما را

که می گوید که تو خواندن نمی دانی؟

تو بگشا لب ... تو غیر از ما خدای دیگری داری؟

رها کن غیر ما را

آشتی کن با خدای خود ...تو غیر از ما چه می جویی؟

تو با هر کس به جز با ما چه می گویی؟

و تو بی من چه داری؟ هیچ!

بگو با ما چه کم داری عزیزم .. هیچ!

هزاران کهکشان و کوه و دریا را

و خورشید و گیاه و نور و هستی را

برای جلوه خود آفریدم من

ولی وقتی تو را من آفریدم ... بر خودم احسنت می گفتم

تویی زیباتر از خورشید زیبایم

تویی والاترین مهمان دنیایم

نمی خوانی چرا ما را؟ ... مگر آیا کسی هم با خدایش قهر می گردد؟!

هزاران توبه ات را گرچه بشکستی

ببینم من تو را از درگهم راندم؟

اگر در روزگار سختیت خواندی مرا

اما به روز شادیت یک لحظه هم یادم نمی کردی

به رویت بندة من هیچ آوردم؟

که می ترساندت از من؟

رها کن آن خدای دور ... آن نامهربان معبود ... آن مخلوق خود را

این منم پرودگار مهربانت ... خالقت

اینک صدایم کن مرا .. با قطره اشکی

به پیش آور دو دست خالی خود را

با زبان بسته ات کاری ندارم

لیک غوغای دل بشکسته ات را من شنیدم

غریب این زمین خاکیم ... آیا عزیزم حاجتی داری؟

تو ای از ما ... کنون برگشته ای اما

کلام آشتی را تو نمی دانی؟

ببین چشمان خیست آیا گفته ای دارند؟

بخوان ما را

بگردان قبله ات را سوی ما

اینک وضویی کن ... خجالت می کشی از من؟

بگو ..جز من کس دیگر نمی فهمد

به نجوایی صدایم کن

بدان آغوش من بازست ... برای درک آغوشم

شروع کن .. یک قدم با تو .. تمام گام های مانده اش با من .......

..................................................................................................

در پناه زیباترین معشوق ... نظر یادتون نره

 

 

 

 

 

 

 

  
نویسنده : سحر ; ساعت ۱٠:٢۸ ‎ب.ظ روز جمعه ۳۱ فروردین ،۱۳۸٦
تگ ها :