باور نکردی

سلام .... به اتاقک عاشقانة من خوش اومدین

شب و روز پیش منی .... تو هنوز پیش منی ... تو هنوز تو سفره دل درویش منی

بر من گذشتی     سر برنکردی
از عشق گفتم      باور نکردی
دل را فکندم         ارزان به پایت
سودای مهرش     در سر نکردی
گفتم گلم را          می بویی از لطف
حتی به قهرش      پرپر نکردی
دیدی سبویی        پر نوش دارم
با تشنگی ها         لب تر نکردی
هنگام مستی        شورآفرین بود
لطفی که با ما       دیگر نکردی
آتش گرفتم           چون شاخ نارنج
گفتم: نظر کن       سر بر نکردی
.................................................

دوستان نوری از دلتون رو به عنوان نظر تو اتاقک کوچک من جا بزارید ...
  
نویسنده : سحر ; ساعت ۸:٢٦ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٤ آذر ،۱۳۸٥
تگ ها :