سکوت ...

 

سکوت زیباترین حرفی است که برای دیدن و ندیدن ... خواستن و نخواستن ... بودن و نبودن میشه گفت ... گفتنی ترین واژه برای نا گفتنی ترین لحظه ها و آسون ترین کلمه  برای سخت ترین جمله هاست ... سکوت ساده ترین پاسخ برای سوال های پیچیده است ... سکوت روشن ترین صداست برای تاریک ترین سکوت ... سکوت بهانه ی موجهی است برای آمدن ... برای رفتن ... و گاه سکوت پر از صداست ....

سکوت می کنم ... سکوتم از رضایت نیست ... حجمی بزرگ از فریاد است که فرصتی  برای حضور نیافته ...

یکی می پرسد اندوه تو از چیست؟

سبب ساز سکوت مبهمت کیست؟

برایش صادقانه می نویسم:

برای آنکه باید باشد و نیست ...

 

  
نویسنده : سحر ; ساعت ۱٢:۳٤ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢۸ مهر ،۱۳۸٧
تگ ها :