درون پاک

معنی سبز صداقت

صداقت یعنی یک نگاه مهربان و پاک، صداقت یعنی راست قامتی بر سر عهد و پیمان، صداقت یعنی یکی بودن دل و نظر، صداقت روشنی احساس است، صداقت مرز وصل و جدایی است، آنان که صداقت را به بهای ریا می فروشند، آنان که دو رنگی را به راستی و درستی ترجیح می دهند، آنان که لطافت صدق را با رذالت دروغ نابود می سازند، خود نیز زمانی، در دریای گمراهی، در گرداب ریا، به دام این صیاد هزاررنگ اسیر خواهند شد..... کسانی که راست بودند و دروغ سهمشان شد، بر بالای تپه پاداش می ایستند و نظاره گر به دام افتادن صیادان صدق   می شوند ...

و بعد از زمانی ... خدا این قبیله یک رنگ را به سوی شهر عشق، شهر پاکی، شهر فضایل هدایت و برای همیشه آنان را با مهر خود حمایت می کند.

                                             صادق باشيد و عاشق

  
نویسنده : سحر ; ساعت ۱۱:٥۱ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱٧ بهمن ،۱۳۸٤
تگ ها :